وبلاگ شخصی نسرین شیردل


نوشته شده در یکشنبه بیست و سوم تیر 1392ساعت 0:54 توسط نسرین شیردل|

در مقام مـــــــرد

زینت مرد دانش است و هـــــنر              از تواضـــــــع بلند پایه و فر

خانه گرم از وجود روشن اوست            خانه را حافظ است چون سنگر

قهرمان و غیور و جنــــگ آور                 میروددرمیان خوف وخطر

همچو کوهی ســترگ و پابرجا                 ایستاده میان صدلشـــــــــگر

درد مرد بزرگ می زایـــــــد                  مرد با درد می شود برتـــــــر

می شود آشـــــکار گوهر مرد                 در بلایا و در قضــــــــا و قدر

مرد باید که مهـــــــربان باشد              راستگو و صبور و خوش محضر

ظاهر او نشان بــــاطن اوست                اوست بر اهل خانه اش ســرور

ارزش مرد در کرامت اوست                حرفهایـــــــش بلیغ و پرگوهر

مردی مرد از مروت اوســت        راد مرد و قوی و خودبــــــاور

تن به ظلم و ستم نخواهد داد      دشمن ظالم است و غـــــارتگر

نوشته شده در یکشنبه بیست و سوم تیر 1392ساعت 0:46 توسط نسرین شیردل|


نوشته شده در شنبه بیست و دوم تیر 1392ساعت 20:29 توسط نسرین شیردل|

مجموعه شعر (درحصار دلتنگی)اثر نسرین شیردل توسط انتشارات نیک آموز به چاپ رسید.

مرکز پخش:اردبیل-خ۰امام-جنب مصلی-بوستان کتاب-۰۴۵۱-۲۲۴۸۹۴۴

نوشته شده در دوشنبه سی ام بهمن 1391ساعت 21:8 توسط نسرین شیردل|

 

 

 

مختـا ر برعــلـیه حکومـت  قــیـا م کـرد

خنجـر برای مـرگ عـــدوازنـیــا م کــرد

 

اوصحنه را برای نبردی حماســه سـا ز

با لشکری قوی هـدف انـتــقـــا م کــر د

 

با پور شیر ما لک اشتـر رفـیـــق شـــد

دارلا مـا ره را هــد ف ا نهـــد ا م کــرد

 

فرما نـده ازهــراس هلا کـــت فـرار کرد

ازبـیـم جــا ن خویــش تـرک مـقـا م کرد

 

مختا ر امیر کوفه شـد وصاحب مـقـــا م

تشکیل داد حکومـت وحفـظ نــظـا م کرد

 

با عدل داد سهــم فــقــیران کــــوفـــه را

چون اقتدا به رهـبـر صا حب مـــرام کرد

 

بعد از شکست بصره به شام وحجاز رفت

در جــنگهای سخـت فـتـــح مـــــدام کــرد

 

از نا م قا تلان که شـد آگـــاه آن دلـــیــــر

بی هـیچ واهـمه هـمه را قـتـل عـام کـــرد

 

باکشتن عــوامـــل خــونـخـوار کـــربــــلا

دلهای داغـدارو غمیــن را بـکـــام کـــرد

 

 

 

 

 

 

شاعر : « نسرین شیردل/ پاییز 89 »

نوشته شده در دوشنبه سی ام بهمن 1391ساعت 20:58 توسط نسرین شیردل|

 

 

 

تاپشیــردی علی یا ری بقیعه گجـه یـا ری

 

گوندردی اوره ک پاره سینی تانریاساری

 

گیزلتدی گوهر پاره سینی تورپاق ایچینده

 

زهراسی غریب اولدی نهان قالدی مزاری

 

آغلارگوزونن سویلدی پیغمبـــــره مـــولا

 

بو آیریلیقین دردی آلیب صبروقـــــراری

 

دردانه قیزون سولدی نه تئز غم اتگینده

 

جان وئردی غریبانه قفسده بو قنــــا ری

 

حقیـــن یئـــدیلر امت نـــادان وستــمکا ر

 

سولدی غم هجرونده وچکدی بوفشا ری

 

بویاسمنین بهره سی چوخ عمریآزاولدی

 

حق ایستمدی غم یئیه بو خستـــه نگا ری

 

سننن سورا یئرگوی منه غمخانه دی زهر

 

نالان وپریشـا ن ائــد ره م شکوه وزا ری

 

 

 

 

 

 

 

نوشته شده در دوشنبه سی ام بهمن 1391ساعت 20:50 توسط نسرین شیردل|

 

 

 

ایــران مــن آبــا د بـا شـی                                             ازبــنــــد غــــم آزاد با شی

 

در سا یه ی لطف خداونــد                                              پـرنعمـت ودلـشـا د با شی

 

مهـد تمـدن ، مهـد دا نـش                                               بی عیب وبی ایرا د با ش

 

با راد مـردا نی چـورستــم                                              عــا ری زهــر بیدا د با شی

 

چون کوهها ی استـوارت                                                 نستـــوه وبـا بنیـــا د با شی

 

درسیل وطوفان وحوا د ث                                               چون ریشه ها درباد با شی

 

ما نـند دریـای خــروشــا ن                                              پـر شـور وپـر فریا د با شی

 

ای سـرزمـیـن خـون وآتـش                                            ای قهرما نـپـرور چـو آ رش

 

دررنگهـای پـــرچــــم تـــــو                                             پـیـدا ست شـا دی وغــم تو 

 

سبزی نشــا ن ســرفـــرازی                                            رشــد وشکو ه وبی نیـا زی

 

نــورانی وپــاک وسـپـیـــدی                                             سـرشا ر از عشق وامیـدی

 

سرخیت ازخــون شهـــیدان                                              آن جان نثاران روسپید ا ن

 

امن وپر از صلح وصفا یـی                                              چون کعبه وملک خـد ا یـی

 

اســلا م با شــد بــاور تــــــو                                             الله بـا شــد یــــا ور تـــــــو

 

پا یـنـده وجـا ویـــد مــــا نی                                             سرزنده چون خورشید مانی

 

 

 

 

 

                                      «    نویسنده : نسرین شیردل  »

 

 

 

 

 

نوشته شده در دوشنبه سی ام بهمن 1391ساعت 20:47 توسط نسرین شیردل|

 

شمس رسالت دمید                                 نورهدایت رسید

بادم روحانیش                                    پرده ی ظلمت درید

عالم ازاونورشد                               خواب شب از سر پرید

منبع حسن وجمال                                  ماهرخی آفرید

کزرخ زیبای او                                  مات شده ماه وشید

کودکی اش پرملال                                درد یتیمی کشید

درهمه ی عمر خود                          جزغم وحسرت ندید                                         

   خا    لق زیباپر                                    بنده ی زیبا گزید

حکم رسالت رسید                               قلب محمد تپید

سیر صعودی نمود                           باده ی سرمد چشید

معدن اسرار شد                               لوح دلش پر نوید

باده ازاو مست شد                          چون رخ ساقی بدید

امت اسلا م را                              هفثه ی وحدت رسید

شاعر: نسرین شیردل

نوشته شده در دوشنبه سی ام بهمن 1391ساعت 20:45 توسط نسرین شیردل|

 

 

 ای آ فتاب علم وادب جان فدای تــو                          دل می تپد همیشه وهر جا برای تـــو

ای مایه ی قــرار دل بی قــرار مـــن                              آرام می کنـد د ل ما را صــدای تــو

ای باغبان پیـر نهــالان بــاغ علـــم                                 گلهای باغ می شکفــد درهوای تــو

آنها زرنج وزحمت تــوبـارور شدنـد                                اینک تنــاورنـد درختان به جای تــو

با نـور معرفت دل مــا را جــلا بــده                              آیینه ایست پاک دل بـاصفـــای تــو

تو عامل سعادت وخیر و فضیــلتـــی                              آموختـم کمــال وادب ازعطــای تـو

دریای عشق وعاطفه وصبر ورحمتــی                            من عاجزم چگونه بگویم ثـنـای تـــو

می خواستم که همره وهمپا شوم تو را                    همچون فرشته ای نرسم من به پای تو

 

 

 

شاعر : نسرین شیردل

 

 

 

 

نوشته شده در دوشنبه سی ام بهمن 1391ساعت 20:41 توسط نسرین شیردل|

 

 

دورد چرشنبه قالیــر کی بایــرام اولســــون

قیش گئتسین یاز گلسین خوش ایام اولسون

آرزیلاروخ بو ایل خوش فــرجــام اولســون

                                                    گونش گولر بوز اریر داغلاردا

                                                    سولارآخار شاقیلدیار باغلاردا

سو چرشنبه سینده سودان کئچـرلـر

ال اوزلرین یووپ سودان ایچــــرلر

غم غصه نی اوره کلردن سئچـرلــر

                                                بیربیرینین اوستونه سو سپـه لــر

                                                تبـریک دئیب اوزلریننن اوپـه لــر

اود چرشنبه سینده اودی قــــالالار

زرتشتون قایداسین دیری ساخلالار

اوددان آتدانیب سس صدا ســـالالار

                                              اود گونشین مظهـــــری دی دنیـادا

                                               طبییعتین جوهــری دنیادا                                                                

یئل چرشنبه سینده یئر گوی اویانا ر

حیــات روحــی طبیعتـــه جـــالانـــا ر

آغاجلاردا یاز نفسیـــــن اینـــا نـــا ر     

                                                 تانری قدرتینن بیر نشانه دیـــر

                                               آیلماق سسی گوزه ل ترانه دیـــر

 

 

آخیر چرشنبه ده تورپاق آیئلار

مقدسدیر چوخ حرمتلی سایئلار

یاز نفسی طبیعتـــه یــــایـــئلا ر

                                        نغمه اوخور اکینجی لر باغلاردا

                                        سسی گلر بتون اوجا داغــلاردا

 

 

 

 

شاعر : نسرین شیردل

نوشته شده در دوشنبه سی ام بهمن 1391ساعت 20:37 توسط نسرین شیردل|


آخرين مطالب
»
»
»
» انتشار مجموعه شعر (در حصار دلتنگی)
» عنوان شعر: « قیام مختا ر »
» حضرت زهرانین رثاسیند ا
» غزل مثنوی : « ایران من »
» شمس رسالت
» دریای عشق وعاطفه
» ایلین آخیر چرشنبه لری
Design By : Pars Skin